Rychlé hledánítextový katalog

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, (dále jen Zákon) jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávajícím (dále jen Prodávající)

EUROKAM SYSTEM s.r.o.
Pazderna 5, PSČ 739 51
IČO: 28642023, DIČ: CZ 28642023


Kupujícím (dále jen Kupující) je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu nebo ústní dohodu o koupi zboží.

Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím. Možností je osobní odběr na sjednaném místě nebo dodání veřejnou dopravní službou.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ).

Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu určenou Prodávajícím.

Ceny

Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH 20% a nezahrnují cenu přepravy.

Slevové kupóny

Slevový kupón lze uplatnit pouze na zboží na které je slevový kupón vydán. Slevový kupón je možné využít pouze na jeden kus zboží na který je kupón určen. V případě použití kupónu na jiný druh zboží, než na které byl kupón určen, bude objednávka i slevový kupón stornován a to bez výhrad. 

Přepravní podmínky

Dodání provádíme osobně na sjednaném místě nebo zasilatelskou firmou. Zboží je dodáváno do 10-ti do 20-ti pracovních dnů.  Cena dopravy je závislá na množství odebraného zboží.

Odebrané zboží nad 10.000,- Kč bez DPH: – doprava ZDARMA
Odebrané zboží pod 10.000,- Kč bez DPH: - cena závislá na aktuálním ceníku zasilatelské firmy

Způsob balení závisí na množství a hmotnosti zboží.

Způsob platby

Platby za zboží se provádí dvojím způsobem:

  1. Zaplacení při odběru od přepravní firmy (dobírka)
  2. Předplacení (po obdržení objednávky zašleme fakturu pro-forma), po obdržení příslušné částky na b.ú. dochází k vyslání zásilky.

Při vyplňování objednávky je zapotřebí doplnit způsob platby.

Objednávky

Objednávky lze vysílat výhradně prostřednictvím elektronické pošty, objednávkového formuláře na www.levnekrby.net, či faxu.

V obsahu objednávky nesmí chybět: Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Město, telefon, Dodací a fakturační adresa, (v případě dalších prodejců, navíc IČ, DIČ, Název firmy).

Tel.: +420 733 101 808
E-mail: info@levnekrby.net

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží ihned při převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Kontaktní telefon 604 203 515. Je-li zboží Kupujícímu dodáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít.

Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Prodávajícího.

V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Záruční podmínky

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující musí vadné zboží zaslat na adresu určenou Prodávajícím. Balík musí být označen viditelně "Reklamace" a obsahovat:

  • reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)
  • kopii nákupního dokladu (záruční list)
  • podrobný popis závady
  • dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo)

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude zasláno na jeho adresu.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů nebo pro bližší informace o sortimentu nás neváhejte kontaktovat:

Tel: +420 733 101 808
Email: info@levne-krby.eu
WEB: www.levne-krby.eu


Aktuality

13.09.2013 Stavební mareriál pro stavbu krbu máme SKLADEM !

12.08.2013 Haas+sohn Rukov, další české výrobky na webu LevneKrby.cz .

04.08.2013 Krbové vložky FLAMEN kvalitní výrobky českého výrobce !

22.07.2013 Stavebně izolační desky SILCA, žádný problém, máme skladem !

26.03.2013 V naší nabídce najdete špičkové ventilátory ANeco !

02.03.2013 Nová grafika e-shopu. Doufáme že se bude líbit.

01.02.2013 Krbové vložky Uniflam řady 600, 700 a SELENIC z externím přívodem vzduchu!

07.01.2013 Skladem ve Frýdku - Místku už více jak 3000 položek! Jiní jen nabízejí, my Vám to prodáme!

04.01.2013 Černé kouřovody 2 mm trvale skladem !

07.12.2012 Naskladnili jsme k trvalému odběru desky PROMASIL.

23.11.2012 V prodejně ve Frýdku - Místku si můžete prohlédnout produkty UNIFLAM.

11.10.2012 Krbové mřížky, rozvody vzduchu máme skladem.

25.09.2012 Nabídku jsme rozšířili produkty KOBOK, HAKR a STEKO.

13.09.2012 Bojíte se nakupovat přes internet, příjďte si to zkusit do naší prodejny. Interaktivní obrazovka je Vám k dispozici.